Behandling

Minnesotamodellen

Behandling

Minnesotamodellen

by BpAdmin

Minnesotamodellen

Minnesotamodellen är högst aktuell i dag som kognitiv behandlingsform för förändringsarbete.

Modellens ursprung

Behandlingsmodellen växte fram kring alkoholistbehandlingen på Willmar State Hospital i Minnesota i USA i början på 1950-talet. En av dem som arbetade där, var psykologen Daniel Anderson, och när han fick chansen att själv svara för ett nyinrättat behandlingshem strax nordöst om Minneapolis, Hazelden, kunde han ytterligare utveckla modellen i samarbete med de olika specialister som knöts till behandlingsarbetet. Dan Anderson var chef för Hazelden från 1961 och till sin pensionering 1986.

Minnesotamodellen infördes i Sverige av SCAA år 1984.
Top