Hur kan man få hjälp?

Patienter utan egen insikt?

Hur kan man få hjälp?

Patienter utan egen insikt?

by BpAdmin

Patienter utan egen insikt

Vid allt beroende är ett av de vanligaste hindren för behandling att patienten saknar insikt om sitt eget beroende. Det finns olika sätt att arbeta med detta professionellt. Inledningsvis är det viktigt med en bedömning av den individuella situationen.

Som arbetsgivare eller närstående kan man ibland känna sig osäker eller bara behöva konkret vägledning.

Kontakta oss gärna för råd och bedömning.

Top