Behandling

Minnesotamodellen

Behandling

Minnesotamodellen

by BpAdmin

Modellens huvuddrag

En central del i modellen är AA:s eller NA:s tolv steg.

En nödvändig förutsättning för en framgångsrik behandling är nära samverkan mellan olika specialister, läkaren, psykologen, sjuksköterskan, psykiatern, beroendeterapeuten eller andra rådgivare.

En viktig ingrediens i behandlingsarbetet är inriktningen på den andliga sidan av personligheten. I ett drogberoende har de som drabbas fått ett stort tomrum i sitt inre, drogen har blivit deras enda intresseområde. I behandlingen ser man som en av de väsentligaste uppgifterna att väcka sådan medvetenhet hos patienterna, att det för dem känns lika viktigt som drogfrihet att få ett meningsfullt innehåll i livet. Det andliga innehållet kräver inte något religiöst ställningstagande.

Tidigt insåg man inom Minnesotamodellen, att även de anhöriga behövde hjälp och behandling. Därför välkomnas deras deltagande.

På ett tidigt stadium i behandlingsarbetet rekommenderas deltagarna att använda AA-möten eller NA-möten som en stödresurs.

Top