Hur blir man beroende?

Abstinens och avgiftning

Hur blir man beroende?

Abstinens och avgiftning

by BpAdmin

Abstinens och avgiftning

När man tvärt avbryter den regelbundna stimulansen av belöningssystemet kan man få alltifrån sug till allvarliga livshotande abstinensbesvär. Den drogberoende kan känna sig sjuk och svag, få svettningar, darrningar, frysningar, svår ångest och sömnstörningar, illamående och kräkningar. Det kan uppträda krampanfall och hallucinationer.

Om hallucinationerna hos en alkoholberoende uppträder efter några dagar av drogfrihet, kan det vara tecken på delirium tremens (DT), ett mycket allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarbehandling. Man bör i sådan situation genast uppsöka akutvård.

Avgiftning kan ske efter läkares bedömning både i öppen- och slutenvård.

Top