Hur blir man beroende?

Abstinens och avgiftning

Hur blir man beroende?

Abstinens och avgiftning

by BpAdmin

Långsiktig behandling

Den akuta avgiftningsbehandlingen är en bra början för att man ska komma tillrätta med beroendet men det krävs också terapeutiska insatser. Den drogberoende behöver arbeta med ökad självinsikt och ändra livsstil.

Behandling kan innehålla farmakologiskt stöd av läkare, individuell terapi hos alkohol/drogterapeut, psykolog, besök på stödgruppsmöten (AANA), intensiv gruppterapi i öppenvård eller på ett behandlingshem (Minnesotamodellen). Utan uppföljande långsiktig behandling blir avgiftningen oftast enbart akut katastrofhjälp och hög risk för återfall.

Top