Kunskapsbank

Hur påverkas kroppen?

Kunskapsbank

Hur påverkas kroppen?

by BpAdmin

Hur påverkas kroppen?

Alkohol är ett kraftigt gift som påverkar så gott som alla kroppens system. De akuta effekterna uppstår hos alla som använder alkohol, medan de kroniska kan drabba i större eller mindre utsträckning och efter olika lång tid. Kroppens grundkonstitution spelar in, liksom kön och ärftliga faktorer och samverkan med andra förhållanden, t ex näringsbrist.

Leverskadorna utvecklas i 25% av fallen till levercirrhos och har en rad följder för andra organs funktion. Åderbråck i matstrupen kan uppstå, och om de brister, riskerar patienten att kvävas av sitt eget blod, om inte snabb läkarhjälp ges. Bukspottkörteln får ofta allvarliga inflammationer, hjärtats funktion skadas, mag-och tarmkanalen får en rad skador som ger tydliga symptom.

Flera delar av hjärnan får skador som t ex yttrar sig i påtagliga minnesstörningar eller svårigheter att koordinera rörelserna.

De mentala funktioner som styr beteendet skadas både akut och kroniskt, och effekterna blir tydliga såväl i arbetslivet som i umgänget med vänner och familj. Eftersom alkohol är ett starkt depressivt medel utvecklas också plågsam depression, när man regelbundet konsumerar medlet. Den alkoholberoende drar felaktiga slutsatser av detta, och tror att han/hon måste fortsätta med alkoholen för att få bukt med depressionen.

Den akuta berusningen kan få särskilt ödesdigra konsekvenser såsom benbrott, armbrott, skärskador och naturligtvis framför allt vid bilkörning.

Det bristande näringsintag som är typiskt för alkoholister medför en rad skador på olika kroppsorgan.

Kvinnor utvecklar snabbare än män svåra fysiska komplikationer av alkoholbruk, t ex leverskador.

Top