Öronakupunktur

Bakgrund

Öronakupunktur

Bakgrund

by BpAdmin

Bakgrund

Sedan 1974 har öronakupunktur använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd. En läkare vid missbruksenheten på Lincoln Hospital i South Bronx i New York, Michael Smith, börjde det året använda metoden, som hade skildrats av en neurokirurg, Hsiang Lai Wen, i Hongkong. Man prövade den först på patienter som var beroende av heroin, men efterhand har patienter med andra beroendetillstånd (psykofarmaka, alkohol, andra droger) fått samma behandling. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar deras drogsug, vilket gör att den kan fungera som avgiftningsmetod.

Metoden kan inte sägas vara en behandling av drogberoende, utan endast ett utomordenligt gott hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende.

Metoden har nu spritts över hela USA (den finns på cirka 200 institutioner) och till andra länder: England, Tyskland, Ungern, Italien, Ryssland och Sverige m fl. För att garantera, att alla utövare av tekniken håller en jämn kvalitetsstandard har dr Smith bildat NADA (National Acupuncture Detoxification Association), som har fastlagt vilka normer som skall gälla, och i de länder som använder tekniken har bildats nationella organisationer, som i varje enskilt land svarar för att man i sin interna utbildning och i den praktiska användningen tillämpar samma behandlingsprotokoll.

I Sverige har vi därför den ideella föreningen NADA/Sverige.
De som har gått igenom NADA-utbildningen har möjlighet att bli medlemmar i föreningen och kommer då att få inbjudningar till konferenser och kurser som vi anordnar och också få del av det nyhetsbrev som sänds ut flera gånger om året. NADA/Sverige är också förbindelsepunkt för de internationella kontakterna med andra NADA-föreningar.

I övriga Norden används tekniken både i Norge, Danmark och Finland och särskilt den danska verksamheten har på kort tid genomgått en kraftig utveckling. Man har där en egen hemsida, som ger mycket intressant information.

Europeiska konferenser äger rum regelbundet på olika platser i Europa. En av de mest livaktiga föreningarna är tyska NADA, som har en mycket informativ hemsida. Tyska NADA häromåret in tre företrädare för NADA/Sverige att på en stor drogkonferens svara för den del som ägnades öronakupunktur vid drogbehandling.

Det var Sven Wahlström som för sexton år sedan sedan på uppdrag av Michael Smith anordnade den första europeiska NADA-konferensen (i Stockholm), och i Winchester där en konferens ägde rum, beslöts på förslag av Sven Wahlström att den europeiska konferensen 2002 skulle bli en gemensam satsning av danska och svenska NADA. Konferensen ägde rum i Köpenhamn och blev en stor framgång med över 170 deltagare. Konferensreferat gavs i ett nummer av NADA-Nytt.

Sedan föreningen NADA/Sverige bildades har vi vid flera tillfällen haft konferenser med deltagare från hela landet och deras huvudsyfte har varit att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och att redovisa planerade eller pågående forskningsprojekt. Vi har försökt att begränsa omfattningen av de mer formella styrelsemötena i NADA och koncentrera oss på erfarenhetsutbyte, ofta med spännande personer från andra länder.

För de internationella kontakterna mellan NADA-utövare har startats ett nyhetsbrev, som tar upp allt som sker över hela världen när det gäller öronakupunktur mot drogmissbruk. Detta nyhetsbrev (Guidepoints), som man kan prenumerera på, finns även i en elektronisk upplaga, men med huvudsakligt innehåll i form av möjlighet till prenumerationsanmälan och beställning av tidigare nummer.

I november 2010 meddelade man från USA att kliniken i New York (Lincoln Recovery Center), där tekniken har utvecklats, från och med början av 2011 kommer att stängas. Michael Smith kommer att fortsätta med sitt NADA-arbete, men det är ännu oklart i vilken form och inom vilken yttre ram han kommer att arbeta, när nu kliniken stängs.

En liten informationsbroschyr om NADA kan du beställa här.

Top