Öronakupunktur

Utbildning

Öronakupunktur

Utbildning

by BpAdmin

NADA-Sverige, utbildning i tekniken med öronakupunktur

När verksamheten med denna form av öronakupunktur startade i vårt land var det inom ramen för SCAA, men sedan vi – på förslag av dr Michael Smith – bildat föreningen NADA-Sverige flyttades utbildningsansvaret över dit.

Utbildningen sker enligt de normer och med det innehåll som fastslagits av dr Michael Smith. Längden på varje kurs kan växla, beroende på storleken på den elevgrupp det gäller och också med viss hänsyn till elevgruppens yrkesbakgrund. I allmänhet omfattar grundkursen två dagar + en uppföljningsdag efter några veckor, men i vissa fall begränsas den till tre dagar i följd. Det som tar den längsta tiden är den praktiska träningen i själva handlaget att exakt hitta de rätta punkterna och att öva in nåltekniken.

Kurserna äger rum både i Stockholm och på andra platser i Sverige, ibland är de specialinriktade på vissa personalgrupper som arbetar på kliniker, sjukhus och behandlingshem för missbrukare men oftast är de öppna för alla som vill lära sig tekniken, oavsett vilken arbetsplats de är knutna till. Inom socialtjänsten har man dragit fördel av den bieffekt som behandlingen ger – lugn och avslappning – och använder den därför som hjälp vid stödsamtal (som förs utan att något drogmissbruk är för handen). På begäran kan någon av de godkända utbildarna ge kurser för mindre grupper (minimiantal sex), men de flesta av de öppna kurserna har fler elever. Är du intresserad att delta i någon av våra planerade kurser, enligt förteckningen nedan, skicka in din intresseanmälan via e-mail direkt till ansvarig utbildare. Allmänna förfrågningar om kurser görs på adressen info@nada-sverige.se eller med vanlig post till NADA-Sverige, c/o SCAA, Box 2032, 131 02 Nacka.

Kommande kurser hösten 2020

Karin Almqvist:

  • Inga utbildningar anmälda
    Anmälan, förfrågningar m m: www.bejaka.nu

Elisabeth Sundqvist:

Top