Övrigt

Övrigt

by BpAdmin

Kort referenslista

Facklitteraturen om drogberoende, alkoholism och behandling är mycket omfattande. Vi vill här bara visa på ett par verk, som i sin tur har utförliga litteraturhänvisningar.

Tips om referenslitteratur:

Författare Titel Förlag
Daniel J. Anderson Perspektiv på behandling Proprius Förlag
Mats Berglund, Ulf Rydberg Beroendelära Studentlitteratur
Barbro Holmberg Vad är Minnesotamodellen? Socialstyrelsen
Vernon E. Johnson I’ll Quit Tomorrow Harper & Row, Publishers
Jean Kinney & Gwen Leaton Att släppa taget – en handbok för alkoholbehandling Studentlitteratur
Åke Nordén (red.) Alkohol som sjukdomsorsak Almqvist & Wiksell
Ernest Kurtz AA- The Story Harper & Row, Publishers
J. Clark Laundergan Easy Does It Hazelden
Weddig Runquist (red.) Minnesotamodellen FFMS
George E. Valliant The Natural History of Alcoholism Harvard University Press
Top