Övrigt

Övrigt

by BpAdmin

Sinnesrobönen

Vid AA-möte, Al-Anon-möte och vid gruppsamlingar på Minnesotahemmen läser man ofta den s k Sinnesrobönen för att få distans till sina problem.

Gud, ge mig sinnesro att

acceptera

det jag inte kan förändra,

mod

att förändra det jag kan, och

förstånd

att inse skillnaden

Larsåke W. Persson har skildrat Sinnesrobönens bakgrund och historia och reflekterat över dess innebörd och betydelse i ”En liten bok om Sinnesrobönen”.

Top