Kunskap

Vårt uppdrag är att sprida kunskap om bruk, missbruk och beroende av alkohol och droger. Hur bli man beroende alkohol? Vad menas med alkoholism? Allt detta och mycket mer kan du läsa om i vår kunskapsbank.

Behandling

Det finns många sätt att få hjälp till behandling av alkoholism.. Det finns flera metoder för att behandla alkoholism och SCAA har som uppdrag att hjälpa människor att hitta rätt vård.

Diagnos

Undrar du om dina dryckesvanor är sunda? Har du en anhörig som du är orolig för att hen kanske dricker för mycket? Pröva våra diagnostiska test för och ta reda på om det kanske är dags och söka hjälp.

Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor

Uppdrag & Målsättning

SCAA står för Swedish Council on Alcoholism and Addictions (Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor), och det engelska namnet, som ger förkortningen, är taget därför att motsvarande organisationer finns i andra länder, t ex i Danmark: DCAA. SCAA är en icke-vinstdrivande, ideell stiftelse vars uppgift består av följande aktiviteter:

  • SCAA ska sprida kunskap och information om Minnesotamodellen och tolvstegsbehandling.
  • SCAA ska tillhandahålla utbildning och kurser inom ämnet beroende.
  • SCAA ska erbjuda litteratur inom ämnet beroende.
  • SCAA ska vara behjälpliga vid vårdhänvisning, val av behandlingshem, terapeuter och kliniker. Förmedla kontakt och hjälp – vårdhänvisning.
  • SCAA tillhandahåller medaljer, halsband, armband, pins m m. Du kan beställa dessa i vår Webshop.

Vanliga frågor

Hur blir man beroende?

Flera faktorer spelar in i utvecklingen av ett beroende hos en individ, alltifrån vanemässiga beteenden, social miljö till neurofysiologiska mekanismer och ärftliga faktorer. Du hittar mer information om utvecklingen av beroende i vår kunskapsbank.

 

Vad menas med alkoholism?

Ordet alkoholism (och personbeteckningen alkoholist) är för många människor starkt negativt laddat – de vill inte gärna förknippa sin egen (eller anhörigas) användning av alkohol med ett begrepp som de flesta helst hänför enbart till socialt utslagna personer. 

 

Hur ställer man diagnos?

Ju tidigare man kan få en alkoholist till behandling, desto bättre utsikter till framgång har man. Det första steget man måste ta är att ställa en säker diagnos, så att man kan sålla bort dem som är högkonsumenter men som inte (ännu) är beroende. Högkonsumenter skall ha en annan typ av behandling än alkoholisterna med huvudinriktningen på minskning av alkoholintaget.