by BpAdmin

Vårdprogrammet
som förändrade Sverige

Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor
tog 12-stegsprogrammet till Sverige.

KONSULTERA OSS

Vägen tillbaka
är väl bevandrad

Minnesotamodellen är den hittills mest
framgångsrika metoden för missbruk

LÄS MER

Gemenskap är
en framgångsstrategi

Minnesotamodellen är en behandlingsform
för alla människor i alla stadier i livet

LÄS MER

Vårt uppdrag är att sprida kunskap om bruk, missbruk och beroende av alkohol och droger. Hur bli man beroende alkohol? Vad menas med alkoholism? Allt detta och mycket mer kan du läsa om i vår kunskapsbank.

Läs mer

Det finns många sätt att få hjälp till behandling av alkoholism.. Det finns flera metoder för att behandla alkoholism och SCAA har som uppdrag att hjälpa människor att hitta rätt vård

Läs mer

Undrar du om dina dryckesvanor är sunda? Har du en anhörig som du är orolig för att hen kanske dricker för mycket? Pröva våra diagnostiska test för och ta reda på om det kanske är dags och söka hjälp.

Läs mer

Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor

Uppdrag & Målsättning

SCAA står för Swedish Council on Alcoholism and Addictions (Svenska Rådet för Alkohol- och Beroendefrågor), och det engelska namnet, som ger förkortningen, är taget därför att motsvarande organisationer finns i andra länder, t ex i Danmark: DCAA. SCAA är en icke-vinstdrivande, ideell stiftelse vars uppgift består av följande aktiviteter:

 • SCAA ska sprida kunskap och information om Minnesotamodellen och tolvstegsbehandling.
 • SCAA ska tillhandahålla utbildning och kurser inom ämnet beroende
 • SCAA ska erbjuda litteratur inom ämnet beroende.
 • SCAA ska vara behjälpliga vid vårdhänvisning, val av behandlingshem, terapeuter och kliniker.Förmedla kontakt och hjälp – vårdhänvisning.
 • SCAA tillhandahåller medaljer, halsband, armband, pins m m. Du kan beställa dessa i vår Webshop.

Vanliga frågor

Flera faktorer spelar in i utvecklingen av ett beroende hos en individ, alltifrån vanemässiga beteenden, social miljö till neurofysiologiska mekanismer och ärftliga faktorer. Du hittar mer information om utvecklingen av beroende i vår kunskapsbank.

Ordet alkoholism (och personbeteckningen alkoholist) är för många människor starkt negativt laddat – de vill inte gärna förknippa sin egen (eller anhörigas) användning av alkohol med ett begrepp som de flesta helst hänför enbart till socialt utslagna personer. Läs mer här

Ju tidigare man kan få en alkoholist till behandling, desto bättre utsikter till framgång har man. Det första steget man måste ta är att ställa en säker diagnos, så att man kan sålla bort dem som är högkonsumenter men som inte (ännu) är beroende. Högkonsumenter skall ha en annan typ av behandling än alkoholisterna med huvudinriktningen på minskning av alkoholintaget. Läs mer här 

  Ditt Namn:

  Jag har frågor om:

  Din E-postadress: Valfritt

  Telefon:

  KONTAKT

  Vill du att vi kontaktar dig?

  Vill du bli kontaktad av SCAA för ett samtal? Lämna då dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort. Det går även bra att skicka ett mail till oss om ni skulle föredra.

  Top