Styrelse

SCAA bildades 1983 av Monica Getz och Sune Byrén.

Den nuvarande styrelsen har föjlande sammansättning:

Lotta Saidac

Ordförande, Organisationskonsult

Inez Hamilton Burleson

VIce ordförande, Beroendeterapeut

Elisabeth Sundqvist

Ledamot, Överläkare, spec.allmän psykiatri och beroendesjukdomar

Peter Andersson

Ledamot, Behandlare och Recovery coach