Övrigt

Här har vi samlat övrig information som kan vara dig till hjälp.

I sitt stora verk om hur alkoholism yttrar sig, utvecklas och behandlas (The Natural History of Alcoholism) föreslår prof. George E. Vaillant ett antal diagnostiska frågor som anhöriga och närstående till alkoholister kan ställa sig, om de är osäkra om huruvida ett beroende föreligger eller ej och ytterligare en grupp frågor som man kan använda i samtal med någon som man misstänker har alkoholproblem. Vi presenterar här dessa frågor i svensk översättning och understryker att man av upphovsrättsliga skäl inte har rätt att vidaredistribuera dessa frågor, i elektronisk eller tryckt form, utan att samtidigt ange copyrightskrivningen under frågorna:

 1. Är du bekymrad över personens dryckesvanor?
 2. Har du någonsin varit besvärad över dryckesvanorna?
 3. Är helgerna mer av en mardröm än en fest på grund av personens uppträdande när han/hon dricker?
 4. Är de flesta av hans/hennes vänner storsupare?
 5. Lovar han/hon ofta att sluta dricka utan att lyckas?
 6. Blir omgivningen spänd och ängslig av hans/hennes drickande?
 7. Förnekar han/hon att han/hon har alkoholproblem med motiveringen att han/hon bara dricker öl?
 8. Känner du dig tvingad att ljuga för arbetsgivare, släktingar eller vänner för att dölja att han/hon dricker?
 9. Har han/hon någonsin helt glömt bort något som inträffat när han/hon druckit?
 10. Undviker han/hon samtal om alkohol eller missbruksproblem?
 11. Söker han/hon rättfärdiga sitt drickande med olika yttre orsaker?
 12. Undviker han/hon sociala situationer där det inte serveras alkohol?
 13. Känner du dig skuldmedveten över hans/hennes drickande?
 14. Har han/hon kört bil eller annat fordon medan han/hon har varit påverkad alkohol?
 15. Är barn rädda för honom/henne när han/hon dricker?
 16. Är du rädd för att bli angripen med fysiskt våld eller okvädingsord när han/hon dricker?
 17. Kommenterar andra hans/hennes anmärkningsvärda beteende när han/hon dricker?
 18. Är andra rädda för att åka med honom/henne när han/hon kör bil berusad?
 19. Har han/hon perioder av ånger och samvetskval efter en dryckessession och ber om ursäkt för otillständigt uppförande?
 20. Ger mindre mängd alkohol samma effekt på honom/henne som större mängd gjorde tidigare?

Professor Vaillant säger, att om man svarar ”Ja” på fem eller fler av dessa frågor, kan man utgå ifrån att den man talar om har allvarliga alkoholproblem.

 

Diagnostiska Frågor
För att sålla fram en alkoholmissbrukare, en alkoholist 
(översatta av Sven Wahlström från ”The Natural History of Alcoholism” av George Vaillant)

 1. Händer det att du dricker när du har blivit besviken, grälat med någon eller har haft bråk på jobbet?
 2. När du känner dig pressad eller har bekymmer, dricker du då mer än vanligt?
 3. Tycker du att du klarar av att dricka mer nu än när du första gången prövade alkohol?
 4. Har det någonsin hänt att du på morgonen efter att ha druckit har glömt bort vissa delar av det som hände kvällen innan?
 5. Om du dricker tillsammans med andra, försöker du då få lite extra i dig utan att de andra märker det?
 6. Har det någonsin hänt att du har känt dig illa till mods om det inte har funnits någon form av alkohol tillgänglig?
 7. Har du märkt någon tendens under det senaste året att du har mer bråttom än förut att få i dig den första drinken när du börjar dricka?
 8. Känner du dig irriterad när familjen eller arbetskamraterna tar upp dina dryckesvanor?
 9. Kan du ibland känna dig lite skuldmedveten över dina dryckesvanor?
 10. Har du sett någon ökning av dina minnesluckor på senaste tiden?
 11. Märker du att du ofta vill fortsätta att dricka när de omkring dig har sagt att de inte vill ha mer?
 12. Om du tar dig en rejäl bläcka har du då vanligen en särskild orsak till det?
 13. När du är nykter, händer det då ofta att du ångrar vad du har gjort eller sagt när du drack?
 14. Har du någon gång misslyckats med att hålla löften till dig själv om att sluta dricka eller minska drickandet?
 15. Försöker du undvika att dricka hemma eller tillsammans med släkt och nära vänner?
 16. Tycker du att problemen på jobbet har ökat under de senaste åren?
 17. Tycker du att problemen med ekonomin har ökat de senaste åren?
 18. Tycker du att fler och fler verkar behandla dig orättvist?
 19. Äter du bara lite eller oregelbundet när du dricker?
 20. Känner du ofta behov av att få en återställare på morgonen efter att ha druckit?
 21. Har du varit inne på sjukhus för behandling som följd av att du har druckit?

Den som man vill testa, ska bara svara Ja eller Nej på alla frågorna – det får inte finnas några nyanseringar eller begränsningar av annat slag.

Professor Vaillant säger, att den som svarar Ja på tre eller fler frågor, oavsett vilka frågor det gäller, har sådana problem att man bör söka få en ordentlig diagnos ställd (t..ex. med CDT-test).

Begreppet ”minnesluckor” syftar på ett tillstånd, när en person inte på något vis kan erinra sig en viss händelse, ett visst yttrande som inträffat nyligen, t.ex. dagen innan, personen är övertygad om att det aldrig har inträffat. Det är alltså inte fråga om att ”minnet sviker” i mer allmän betydelse.

From THE NATURAL HISTORY OF ALCOHOLISM by George Vaillant.
Copyright © 1983, 1995 by the President and Fellows of Harvard College.
Used by permission of Harvard University Press. All rights reserved.

Kort referenslista

Facklitteraturen om drogberoende, alkoholism och behandling är mycket omfattande. Vi vill här bara visa på ett par verk, som i sin tur har utförliga litteraturhänvisningar.

Tips om referenslitteratur:

Författare

Titel

Förlag

Daniel J. Anderson

Perspektiv på behandling

Proprius Förlag

Mats Berglund, Ulf Rydberg

Beroendelära

Studentlitteratur

Barbro Holmberg

Vad är Minnesotamodellen?

Socialstyrelsen

Vernon E. Johnson

I’ll Quit Tomorrow

Harper & Row, Publishers

Jean Kinney & Gwen Leaton

Att släppa taget – en handbok för alkoholbehandling

Studentlitteratur

Åke Nordén (red.)

Alkohol som sjukdomsorsak

Almqvist & Wiksell

Ernest Kurtz

AA- The Story

Harper & Row, Publishers

J. Clark Laundergan

Easy Does It

Hazelden

Weddig Runquist (red.)

Minnesotamodellen

FFMS

George E. Valliant

The Natural History of Alcoholism

Harvard University Press

 

Vid AA-möte, Al-Anon-möte och vid gruppsamlingar på Minnesotahemmen läser man ofta den s k Sinnesrobönen för att få distans till sina problem.
Gud, ge mig sinnesro att
acceptera
det jag inte kan förändra,
mod
att förändra det jag kan, och
förstånd
att inse skillnaden


Larsåke W. Persson har skildrat Sinnesrobönens bakgrund och historia och reflekterat över dess innebörd och betydelse i ”En liten bok om Sinnesrobönen”.